Інтернет- банкінг:
Для фізичних осіб (новий):
Для юридичних осіб:
Пошук
Результат пошуку : - сторінок

Керівництво Банку

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ БАНКУ

Загальні Збори Акціонерів Банку, Наглядова Рада Банку, Правління Банку.  


ОРГАНИ КОНТРОЛЮ БАНКУ

Служба внутрішнього аудиту Банку.

Відомості про Правління Банку:
Виконавчим органом є Правління, яке здійснює управління поточною діяльністю Банку, формуванням фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за ефективність роботи Банку згідно з принципами та порядком, встановленим Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Банку.

 

Іщенко Вадим Андрійович
Голова Правління АТ «БАНК 3/4»
 • Закінчив Львівський університет бізнесу і права за спеціальністю «Фінанси».
 • У банківській системі працює з 1997 року, на керівних посадах працює з 2003 року.
 • У Банку працює з квітня 2010 року.

Голова Правління з червня 2010 року, керівник Банку, що діє від імені Банку без довіреності.


(044) 364-98-00
Заруда Ігор Віталійович
Заступник Голови Правління
 • Закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Економічна кібернетика».
 • У банківській системі працює з 1992 року, на керівних посадах з 1992 року.

Заступник Голови Правління з травня 2010 року.

(044) 364-98-00
Козачинський Назарій Сергійович
Член Правління, відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу в Банку
 • Закінчив в 2004 році Київський національний економічний університет за спеціальністю «Фінанси».
 • У банківській системі працює з 2002 року, на керівних посадах з 2007 року.
 • У Банку працює з січня в 2012 року.

Член Правління з січня 2012 року.


(044) 364-98-00
Попов Олександр Євгенович
Заступник Голови Правління
 • Закінчив у 1988 році Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Виробництво літальних апаратів», та у 1999 році Дніпропетровську академія управління за спеціальністю «Фінанси».
 • У банківській системі працює з 1994 року, на керівних посадах з 2000 року.
 • У Банку працює з лютого 2018 року.

Член Правління з лютого 2018 р.

 

Баданін Артем Валентинович
Член Правління, Начальник управління ризиків та фінансового аналізу
 • ·         В 2004 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Економіка підприємства», і в 2009 році здобув юридичну освіту в Університеті економіки і права "КРОК"
 • ·         В банківській системі з 2007р., на керівних посадах з 2008р.
 • ·         В АТ «БАНК 3/4» працює з 2010 року.

Член Правління з листопада  2016р.

(044) 364-98-10
Пєшкова Анжела Михайлівна
Головний бухгалтер
 • Закінчила у 1999 році Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Фінанси».
 • У банківській системі працює з 1993 року, на керівних посадах з 2000 року.
 • У Банку працює з листопада  2017 року.

На посаді Головний бухгалтер  з лютого 2018 р.