Інтернет- банкінг:
Для фізичних осіб (новий):
Для юридичних осіб:
Пошук
Результат пошуку : - сторінок

Депозитарні послуги

 

ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

АТ «БАНК 3/4» здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи, згідно чинного законодавства України.

Банк надає послуги юридичним та фізичним особам (резидентам та нерезидентам).

Банк співпрацює з наступними депозитаріями:

  • Центральний депозитарій -   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»;
  • Депозитарій Національного банку України.


Банк є членом Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів.

АТ «БАНК 3/4» має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи: серія АЕ №263215 дата видачі ліцензії: 20.08.2013 року. Строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. необмежений.


Банк надає наступні депозитарні послуги:

  • відкриття рахунку в цінних паперах;
  • депозитарний облік прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;
  • обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
  • переказ доходів, дивідендів та сум погашень по цінним паперам;
  • інші послуги пов'язані з депозитарною діяльністю;
  • консультації з питань передачі прав власності на цінні папери.

Тарифи на депозитарні послуги:

Документи депозитарної установиПублічна пропозиція на укладення ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ:
- з фізичними особами
- з юридичними особами

Інформація для депонентів


КОНТАКТИ:

Обслуговування клієнтів здійснюється за місцезнаходженням АТ «БАНК 3/4»: 
місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 25,
 
та за адресою спеціалізованого структурного підрозділу - відділу депозитарної діяльності управління інвестиційного бізнесу: 
місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 25-27. 
 
Телефони: (044) 364-98-00, (044) 364-98-06
 
Більш детальну інформацію Ви можете отримати у співробітників управління інвестиційного бізнесу та відділу депозитарної діяльності управління інвестиційного бізнесу:
 
Берчук Людмила Станіславівна
Начальник управління інвестиційного бізнесу
Телефон: (044) 364-98-06
 
Кілієвич Анна Олександрівна
Начальник відділу депозитарної діяльності управління інвестиційного бізнесу
Телефон: (044) 364-98-00, вн. 158