Інтернет- банкінг:
Для фізичних осіб (новий):
Для юридичних осіб:
Пошук
Результат пошуку : - сторінок

Iнвестиційний бізнес

ПОСЛУГИ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

ПАТ «БАНК 3/4» здійснює операції з цінними паперами, передбачені чинним законодавством України.
Обслуговування операцій з цінними паперами є одним з основних видів діяльності ПАТ «БАНК 3/4».

Банк надає послуги юридичним та фізичним особам за операціями з цінними паперами на фондовому ринку України.


Банк є членом Асоціації «Українські фондові торговці».
 

Банк підключений до торгових терміналів:

- ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

- ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»

 

ПАТ «БАНК 3/4» має ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме:

 • брокерської діяльності:серії АЕ № 294791, дата видачі ліцензії: 30.04.2015 року.
  Строк дії ліцензії з 01 травня 2015 року необмежений;
 • дилерської діяльності:серії АЕ № 294792, дата видачі ліцензії: 30.04.2015 року.
  Строк дії ліцензії з 01 травня 2015 року необмежений;
 • андеррайтингу:серії АЕ № 294793, дата видачі ліцензії: 30.04.2015 року.
  Строк дії ліцензії з 01 травня 2015 року необмежений;
 • діяльності з управління цінними паперами:серії АЕ №294781, дата видачі ліцензії: 07.04.2015 року.
  Строк дії ліцензії з 07 квітня 2015 року необмежений.

Банк у рамках провадження діяльності з торгівлі цінними паперами може здійснювати:

 • купівлю, продаж, міну цінних паперів або інших фінансових інструментів від імені та за рахунок клієнтів;
 • купівлю, продаж, міну цінних паперів або інших фінансових інструментів від свого імені за рахунок клієнтів;
 • купівлю, продаж, міну цінних паперів або інших фінансових інструментів від свого імені та за власний рахунок;
 • операції РЕПО з цінними паперами;
 • відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з таким відчуженням, у процесі емісії цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента на підставі відповідного договору з емітентом;
 • управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, в інтересах установника управління;
 • консультації щодо здійснення фінансових інвестицій у цінні папери та інші фінансові інструменти;
 • консультації емітента щодо розміщення цінних паперів;
 • консультації, пов'язані з обслуговуванням установника управління.
ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

ПАТ «БАНК 3/4» здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи, згідно чинного законодавства України.

Банк надає послуги юридичним та фізичним особам (резидентам та нерезидентам).


Банк співпрацює з наступними депозитаріями:
 • Центральний депозитарій - Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;
 • Депозитарій Національного банку України.


Банк є членом Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів.

ПАТ «БАНК 3/4» має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи: серія АЕ №263215 дата видачі ліцензії: 20.08.2013 року. Строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. необмежений.


Банк надає наступні депозитарні послуги:

 • відкриття рахунку в цінних паперах;
 • депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;
 • обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
 • інші послуги пов'язані з депозитарною діяльністю;
 • консультації з питань передачі прав власності на цінні папери.


Більш детальну інформацію Ви можете отримати у співробітників управління інвестиційного бізнесу:

Берчук Людмила Станіславівна
Начальник управління інвестиційного бізнесу
 
Тел.: (044) 364-98-06


Кілієвич Анна Олександрівна
Начальник відділу депозитарної діяльності управління інвестиційного бізнесу
 
Тел.: (044) 364-98-00, вн. 9037