Інтернет- банкінг:
Для фізичних осіб (новий):
Для юридичних осіб:
Пошук
Результат пошуку : - сторінок

Iнвестиційний бізнес

ПОСЛУГИ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

ПАТ «БАНК 3/4» здійснює операції з цінними паперами, передбачені чинним законодавством України.
Обслуговування операцій з цінними паперами є одним з основних видів діяльності ПАТ «БАНК 3/4».

Банк надає послуги юридичним та фізичним особам за операціями з цінними паперами на фондовому ринку України.


Банк є членом Асоціації «Українські фондові торговці».
 

Банк підключений до торгових терміналів:

- ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

- ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»

 

ПАТ «БАНК 3/4» має ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме:

 • брокерської діяльності:серії АЕ № 294791, дата видачі ліцензії: 30.04.2015 року.
  Строк дії ліцензії з 01 травня 2015 року необмежений;
 • дилерської діяльності:серії АЕ № 294792, дата видачі ліцензії: 30.04.2015 року.
  Строк дії ліцензії з 01 травня 2015 року необмежений;

Банк у рамках провадження діяльності з торгівлі цінними паперами може здійснювати:

 • купівлю, продаж, міну цінних паперів або інших фінансових інструментів від імені та за рахунок клієнтів;
 • купівлю, продаж, міну цінних паперів або інших фінансових інструментів від свого імені за рахунок клієнтів;
 • купівлю, продаж, міну цінних паперів або інших фінансових інструментів від свого імені та за власний рахунок;
 • операції РЕПО з цінними паперами;
 • консультації щодо здійснення фінансових інвестицій у цінні папери та інші фінансові інструменти;
 • консультації емітента щодо розміщення цінних паперів;
 • консультації, пов'язані з обслуговуванням установника управління.

 

 

ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

ПАТ «БАНК 3/4» здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи, згідно чинного законодавства України.

Банк надає послуги юридичним та фізичним особам (резидентам та нерезидентам).


Банк співпрацює з наступними депозитаріями:
 • Центральний депозитарій - Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;
 • Депозитарій Національного банку України.


Банк є членом Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів.

ПАТ «БАНК 3/4» має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи: серія АЕ №263215 дата видачі ліцензії: 20.08.2013 року. Строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. необмежений.


Банк надає наступні депозитарні послуги:

 • відкриття рахунку в цінних паперах;
 • депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;
 • обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
 • інші послуги пов'язані з депозитарною діяльністю;
 • консультації з питань передачі прав власності на цінні папери.


Більш детальну інформацію Ви можете отримати у співробітників управління інвестиційного бізнесу:

Берчук Людмила Станіславівна
Начальник управління інвестиційного бізнесу
 
Тел.: (044) 364-98-06


Кілієвич Анна Олександрівна
Начальник відділу депозитарної діяльності управління інвестиційного бізнесу
 
Тел.: (044) 364-98-00, вн. 158

До уваги Депонентів депозитарної установи ПАТ «БАНК 3/4»!

ШАНОВНІ ДЕПОНЕНТИ!


error_outlineАдреса електронної пошти, з якої надсилаються Депонентам інформація та повідомлення, у тому числі повідомлення відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", що направляються через депозитарну систему України: investbiznes@bank34.ua


error_outlineПовідомляємо, що згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 р. № 148 «Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України», Банк, як депозитарна установа зобов’язаний здійснити дії щодо приведення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах у відповідність до цього Рішення.

У зв’язку з цим, Депонентів, які уклали з ПАТ «БАНК 3/4» Договори про обслуговування рахунку в цінних паперах до 18.04.2017 р., просимо звернутись до відділу депозитарної діяльності ПАТ «БАНК 3/4» (місто Київ, вул. Кирилівська, буд. 25-27) для підписання додаткового договору про внесення змін до відповідних Договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Відділ депозитарної діяльності працює з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 18-00.

Перерва з 13-00 до 14-00.

Переконливо просимо при собі мати документ, що посвідчує особу.