Інтернет- банкінг:
Для фізичних осіб (новий):
Для юридичних осіб:
Пошук
Результат пошуку : - сторінок

Новини Банку

Акціонером ПАТ "БАНК 3/4" прийняті рішення з питань, що віднесені до компетенції річних чергових загальних зборів акціонерів.

26 Квітня 2011 року

21 квітня Акціонер Банку прийняв наступні рішення:

1. Прийняти до відома звіт Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» про роботу в 2010 році і визнати роботу Спостережної ради у 2010 році задовільною.
2. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» про результати роботи Банку за 2010 рік.
3. Затвердити Річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» за 2010 рік, висновок про аудит і звіт зовнішнього аудитора.
4. Затвердити суму прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» в розмірі 288 679,57 грн. (двісті вісімдесят вісім тисяч шістсот сімдесят дев'ять гривень 57 копійок) та наступний розподіл прибутку:
• 100% прибутку за 2010 рік у розмірі 288 679,57 грн. (двісті вісімдесят вісім тисяч шістсот сімдесят дев'ять гривень 57 копійок) направити на збільшення Резервного фонду Банку. Дивіденди не виплачувати.

До переліку