Інтернет- банкінг:
Для фізичних осіб (новий):
Для юридичних осіб:
Пошук
Результат пошуку : - сторінок

Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

20 Серпня 2015 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4".

2. Код за ЄДРПОУ 36002395.  3. Місцезнаходження  04080 м. Київ вул. Фрунзе, буд. 25.  4. Міжміський код, телефон та факс 044-364-98-04 044-364-98-01. 5. Електронна поштова адреса m.korneva@bank34.kiev.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації https://www.bank34.ua/special_info/yr.2015/

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

1.17.08.2015р. припинились повноваження посадової особи Банку Голови Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК 3/4" Ситнюка Костянтина Миколайовича (згода на розкриття паспортних даних відсутня). Рішення про припинення повноважень прийнято акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК 3/4" Іщенком В.А. 17.08.2015 р. (рішення № 5) на підставі  заяви Ситнюка К.М. про припинення повноважень за власним бажанням. Акціями емітента Ситнюк К.М. не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2010 р. по 16.08.2015 р. На посаду 17.08.2015р. обрано Ніколенко Олександра Володимировича.

2. 17.08.2015р. Посадова особа Ніколенко Олександр Володимирович (згода на розкриття паспортних даних відсутня), призначений на посаду Голови Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК 3/4". Рішення про призначення прийнято Акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК 3/4" Іщенком В.А. 17.08.2015 р. (рішення № 5). Акціями емітента Ніколенко О.В. не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: починаючи з вересня 2005 року  Ніколенко О.В. працював на посаді заступника директора департаменту - начальника управління валютних операцій Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України; починаючи з вересня 2014 року і до цього часу він працював на посаді радника Голови Правління ПАТ "БАНК 3/4".

3. 17.08.2015р. припинились повноваження посадової особи Банку Голови Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК 3/4" Лавренчука Сергія Михайловича (згода на розкриття паспортних даних відсутня). Рішення про припинення повноважень прийнято акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК 3/4" Іщенком В.А. 17.08.2015 р. (рішення № 5) у зв’язку з припиненням діяльності Ревізійної комісії емітента. Акціями емітента Лавренчук С.М. не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2010 р. по 16.08.2015 р. На посаду Голови Ревізійної комісії  нікого не обрано, оскільки діяльність Ревізійної комісії в банку припинено.

4. 17.08.2015р. припинились повноваження посадової особи Банку члена Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК 3/4" Форманюк Марини Андріївни (згода на розкриття паспортних даних відсутня). Рішення про припинення повноважень прийнято акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК 3/4" Іщенком В.А. 17.08.2015 р. (рішення № 5) у зв’язку з припиненням діяльності Ревізійної комісії емітента. Акціями емітента Форманюк М.А. не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2010 р. по 16.08.2015 р. На посаду члена Ревізійної комісії  нікого не обрано, оскільки діяльність Ревізійної комісії в банку припинено.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління В.А.Іщенко

До переліку