Інтернет- банкінг:
Для фізичних осіб (новий):
Для юридичних осіб:
Пошук
Результат пошуку : - сторінок

Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

25 Листопада 2016 року

I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4". 2.Код за ЄДРПОУ 36002395. 3.Місцезнаходження 04080 м.Київ вулиця Фрунзе, 25. 4.Міжміський код, телефон та факс 0443649804 0443649801. 5.Електронна поштова адреса m.korneva@bank34.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.bank34.ua/special_info/. 7.Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

Малєв Віктор Володимирович (згода на розкриття паспортних даних відсутня) обраний на посаду Незалежний Член Спостережної ради. Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером  23.11.2016 р., рішення № 8. Часткою в статутному капіталі емітента та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з листопада 2011 по березень 2015 ПАТ КБ "НАДРА" головний економіст, з травня по вересень 2015 ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" провідний спеціаліст. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Малєв В.В. є незалежним Членом Спостережної ради (незалежним директором).

Коваленко Олександр Іванович (згода на розкриття паспортних даних відсутня) обраний на посаду Член Спостережної ради. Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером  23.11.2016 р., рішення № 8. Часткою в статутному капіталі емiтента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з січня 2008 по вересень 2013 ПАТ "Брокбізнесбанк" начальник управління, вересень-жовтень 2013 ПАТ "Брокбізнесбанк", директор з розвитку операцій з цінними паперами, з жовтня 2013 р. ПАТ "БАНК 3/4" начальник відділу торгівлі цінними паперами. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Коваленко О.І. є  представником єдиного акціонера Іщенка В.А.

Посадова особа Баданін Артем Валентинович (згода на розкриття паспортних даних відсутня), призначений на посаду Член Правління. Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером  23.11.2016 р., рішення № 8. Часткою в статутному капіталі емiтента та  пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: не обмежений. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "БАНК 3/4": з серпня 2010 по січень 2011-Головний бухгалтер, з лютого 2011 по червень 2012 - начальник служби внутрішнього аудиту, з червня 2012 р. - начальник управління ризиків та фінансового аналізу.  Розмір пакета акцій емітента , які належать цій особі: 0 акцій.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. 23.11.2016 Голова Правління В.А.Іщенко

До переліку