Інтернет- банкінг:
Для фізичних осіб (новий):
Для юридичних осіб:
Пошук
Результат пошуку : - сторінок

Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

10 Січня 2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4"

2. Код за ЄДРПОУ 360023953. Місцезнаходження 04080 місто Київ вул.Фрунзе, 25. 4. Міжміський код, телефон та факс

(044)364-98-00 (044)364-98-01

5. Електронна поштова адреса

m.korneva@bank34.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

https://www.bank34.ua/special_info/

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

1).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 05.01.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: єдиний акціонер

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: згода на проведення операцій з державними цінними паперами; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: ринкова вартість визначатиметься в момент проведення угод. Гранична сукупність вартості правочинів: 1000000 тис. грн. (з одним контрагентом); Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2015р., довідково: звітність за 2016 рік не складено): 741043 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 134,94494%; Загальна кількість голосуючих акцій: 3500000000; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:  3500000000 (100%); Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 3500000000 (100%) Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

2).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 05.01.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: єдиний акціонер

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: згода на проведення операцій на міжбанківському ринку (України та міжнародному); Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: ринкова вартість визначатиметься в момент проведення угод. Гранична сукупність вартості правочинів: 3000000 тис. грн. (з одним контрагентом); Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2015р., довідково: звітність за 2016 рік не складено): 741043 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 404,83481%; Загальна кількість голосуючих акцій: 3500000000;  Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:  3500000000 (100%);  Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 3500000000 (100%). Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

3).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 05.01.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: єдиний акціонер

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: згода на проведення операцій з залучення депозитів (крім міжбанківських); Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: ринкова вартість визначатиметься в момент проведення угод. Гранична сукупність вартості правочинів: 700000 тис. грн. (з одним контрагентом); Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2015р.,  довідково: звітність за 2016 рік не складено):  741073тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 94,46146%; Загальна кількість голосуючих акцій: 3500000000; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:  3500000000 (100%); Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 3500000000 (100%). Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

4).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 05.01.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: єдиний акціонер

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: згода на проведення операцій з розміщення кредитів (крім міжбанківських); Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: ринкова вартість визначатиметься в момент проведення угод. Гранична сукупність вартості правочинів: 350000 тис. грн. (з одним контрагентом); Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2015р., довідково: звітність за 2016 рік не складено):  741043 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 47,23073 %; Загальна кількість голосуючих акцій: 3500000000; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:  3500000000 (100%); Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 3500000000 (100%). Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. 05.01.2017 Голова Правління В.А.Іщенко

 

До переліку