Інтернет- банкінг:
Для фізичних осіб (новий):
Для юридичних осіб:
Пошук
Результат пошуку : - сторінок

Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

21 Квітня 2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4". 2.Код за ЄДРПОУ 36002395. 3.Місцезнаходження 04080 м.Київ вулиця Кирилівська, 25. 4.Міжміський код, телефон та факс 0443649804 0443649801. 5.Електронна поштова адреса m.korneva@bank34.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.bank34.ua/special_info/. 7.Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення. 1. Припинені повноваження  Ніколенко Олександра Володимировича (згода на розкриття паспортних даних відсутня), який займав посаду Голови Спостережної ради. Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером   19.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі ст. 33, 53 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з переобранням складу Ради.  Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з17.08.2015р. На посаду Голови Спостережної ради переобраний Ніколенко Олександр Володимирович. 2.Посадова особа Ніколенко Олександр Володимирович (згода на розкриття паспортних даних відсутня), обрана на посаду Голова Спостережної ради. Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером 19.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі ст.33, 53 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з переобранням складу Ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до  наступних річних зборів.  Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: починаючи з вересня 2005 року  Ніколенко О.В. працював на посаді заступника директора департаменту - начальника управління валютних операцій Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України; починаючи з вересня 2014 року і до серпня 2015 р. працював на посаді радника Голови Правління ПАТ "БАНК 3/4", з 17.08.2015р. обіймає посаду Голови Спостережної ради Емітента. 3.Припинені повноваження  Маркова Дмитра Георгійовича (згода на розкриття паспортних даних відсутня), який займав посаду Незалежного члена Спостережної ради. Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером   19.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі ст. 33, 53 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з переобранням складу Ради.  Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.10.2015р.  На посаду Незалежного члена Спостережної ради переобраний Марков Дмитро Георгійович. 4.Посадова особа Марков Дмитро Георгійович  (згода на розкриття паспортних даних відсутня), обрана  на посаду Незалежного члена Спостережної ради. Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером   19.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі ст.33, 53 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з переобранням складу Ради.. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до  наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з лютого 2012 р. по червень 2013р. Марков Д.Г.  працював на посаді радника відділу забезпечення діяльності директора Аграрної біржі, з 13.10.2015р. на посаді незалежного члена Спостережної ради Емітента. 5.Припинені повноваження  Найман Еріка Леонтійовича  (згода на розкриття паспортних даних відсутня), який займав посаду Незалежного члена Спостережної ради. Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером   19.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі ст. 33, 53 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з переобранням складу Ради.  Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 01.01.2017р.  На посаду Незалежного члена Спостережної ради переобраний Найман Ерік Леонтійович.6.Посадова особа Найман Ерік Леонтійович (згода на розкриття паспортних даних відсутня), обрана  на посаду Незалежного члена Спостережної ради. Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером   19.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі ст..33, 53 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з переобранням складу Ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до  наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з січня 2011 року по т.ч. - заступник директора з фінансових питань ТОВ "Капітал Таймс" (акціями емітента не володіє), з 01.01.2017р. Найман Е.Л. є незалежним Членом Спостережної ради Емітента.7.Припинені повноваження  Малєва Віктора Володимировича (згода на розкриття паспортних даних відсутня), який займав посаду Незалежного члена Спостережної ради.  Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером   19.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі ст. 33, 53 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з переобранням складу Ради.  Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.11.2016р.  На посаду Незалежного члена Спостережної ради переобраний Малєв Віктор Володимирович.8.Посадова особа Малєв Віктор Володимирович (згода на розкриття паспортних даних відсутня), обрана  на посаду Незалежного члена Спостережної ради. Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером   19.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі ст.33, 53 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з переобранням складу Ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до  наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з листопада 2011 по березень 2015 ПАТ КБ "НАДРА" головний економіст, з травня по вересень 2015 ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" провідний спеціаліст, з 23.11.2016р. на посаді Незалежний член Спостережної ради. Малєв В.В. є незалежним Членом Спостережної ради Емітента.9.Припинені повноваження  Коваленко Олександра Івановича (згода на розкриття паспортних даних відсутня), який займав посаду Незалежного члена Спостережної ради. Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером   19.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі ст. 33, 53 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з переобранням складу Ради.  Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.11.2016р.  На посаду члена Спостережної ради переобраний Коваленко Олександр Іванович.10.Посадова особа Коваленко Олександр Іванович  (згода на розкриття паспортних даних відсутня), обрана  на посаду члена Спостережної ради. Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером   19.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі ст. 33, 53 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з переобранням складу Ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до  наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з січня 2008 по вересень 2013 ПАТ "Брокбізнесбанк" начальник управління, вересень-жовтень 2013 ПАТ "Брокбізнесбанк", директор з розвитку операцій з цінними паперами, з жовтня 2013 р. ПАТ "БАНК 3/4" начальник відділу торгівлі цінними паперами, з 23.11.2016р. на посаді члена Спостережної ради. Коваленко О.І. є  представником єдиного акціонера Емітента.

III. Підпис.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. 19.04.2017 Голова Правління В.А.Іщенко

До переліку