Інтернет- банкінг:
Для фізичних осіб (новий):
Для юридичних осіб:
Пошук
Результат пошуку : - сторінок

Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

6 Червня 2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4". 2.Код за ЄДРПОУ 36002395. 3.Місцезнаходження 04080 м.Київ вулиця Кирилівська, 25. 4.Міжміський код, телефон та факс 0443649804 0443649801. 5.Електронна поштова адреса m.korneva@bank34.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.bank34.ua/special_info/yr.2017. 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Прийняття рішення про виплату дивідендів.

II. Текст повідомлення: 1)Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 01.06.2017р.; Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 19.06.2017р.; Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн): 910000; Строк виплати дивідендів: початок 21.06.2017 - кінець 01.07.2017; Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам; Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.

III. Підпис.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. 01.06.2017 Голова Правління В.А.Іщенко

До переліку