Інтернет- банкінг:
Для фізичних осіб (новий):
Для юридичних осіб:
Пошук
Результат пошуку : - сторінок

Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента: зміна складу посадових осіб Емітента

4 Грудня 2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4". 2.Код за ЄДРПОУ 36002395. 3.Місцезнаходження 04080 м.Київ вулиця Кирилівська, 25. 4.Міжміський код, телефон та факс 0443649804 0443649801. 5.Електронна поштова адреса m.korneva@bank34.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.bank34.ua/special_info/2017. 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення. 1.Посадова особа Барабаш Світлана Іванівна (згода на розкриття паспортних даних не надана), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена. Рішення про звільнення прийнято Головою Правління Емітента 30.11.2017 р. № 106-К. Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви Барабаш С.І. з 01.12.2017р. Часткою в статутному капіталі емiтента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.03.2011 по 01.12.2017р.  На посаду призначено Пєшкову Анжелу Михайлівну, що заступатиме на посаду після погодження її кандидатури Національним банком України. Тимчасово виконання обов'язків Головного бухгалтера покладено на Хроловську Аллу Олексіївну.

2. Посадова особа Пєшкова Анжела Михайлівна (згода на розкриття паспортних даних не надана), призначена на посаду Головний бухгалтер, заступає на посаду після погодження її кандидатури Національним банком України. Рішення про призначення прийнято Головою Правління емітента, наказ №107-К від  30.11.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі заяви Пєшкової А.М. Часткою в статутному капіталі емiтента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 27.11.2017р. по т.ч. начальник управління супроводження банківських операцій ПАТ "БАНК 3/4", з 03.07.2017 по 22.11.2017 начальник фінансово-бюджетного відділу ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", з 03.01.2017 по 30.06.2017 начальник фінансово-бюджетного управління ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", з 05.09.2016 по 02.01.2017 начальник управління бюджету та фінансової звітності ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", з 01.02.2013 по 22.08.2016 заступник фінансового директора - начальник управління бюджету ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", з 03.03.2008 по 31.01.2013 заступник головного бухгалтера - начальник управління внутрішньобанківських операцій  ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

3. Посадова особа Хроловська Алла Олексіївна (згода на розкриття паспортних даних не надана), призначена на посаду Виконуюча обов'язки Головного бухгалтера з 04.12.2017р. на період до погодження кандидатури Пєшкової А.М. на посаду Головного бухгалтера емітента Національним банком України. Рішення про призначення прийнято Головою Правління емітента, наказ № 108-К від 30.11.2017р. Призначення посадової особи виконано на підставі заяви та у зв'язку зі звільненням Барабаш С.І.  Часткою в статутному капіталі емiтента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: з 04.12.2017р. До погодження кандидатури Пєшкової А.М. на посаду Головного бухгалтера емітента Національним банком України. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "БАНК 3/4" Заступник Головного бухгалтера. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

III. Підпис.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. 30.11.2017 Голова Правління В.А.Іщенко.

До переліку