Інтернет- банкінг:
Для фізичних осіб (новий):
Для юридичних осіб:
Пошук
Результат пошуку : - сторінок

Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента: зміна складу посадових осіб Емітента

2 Лютого 2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4". 2.Код за ЄДРПОУ 36002395. 3.Місцезнаходження 04080 м.Київ вулиця Кирилівська, 25. 4.Міжміський код, телефон та факс 0443649804 0443649801. 5.Електронна поштова адреса m.korneva@bank34.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.bank34.ua/special_info/2018. 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення.

1.                  Рішення про набуття повноважень прийнято Головою Правління  01.02.2018 р. Набуття повноважень посадової особи виконано на підставі погодження кандидатури Пєшкової А.М. Національним банком України, наказу № 107-К від 30.11.2018р., наказу № 6-К від 01.02.2018р. Пєшкова Анжела Михайлівна (згода на розкриття даних не надано ) вступила на посаду Головний бухгалтер. Часткою в статутному капіталі емiтента та пакетом акцій емітента не володіє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який набуває повноважень особа: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 27.11.2017р. по 31.01.2018р. Начальник управління супроводження банківських операцій ПАТ "БАНК 3/4", з 03.07.2017 по 22.11.2017 начальник фінансово-бюджетного відділу ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", з 03.01.2017 по 30.06.2017 начальник фінансово-бюджетного управління ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", з 05.09.2016 по 02.01.2017 начальник управління бюджету та фінансової звітності ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", з 01.02.2013 по 22.08.2016 заступник фінансового директора - начальник управління бюджету ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

2.                  Рішення про припинення повноважень прийнято Головою Правління 01.02.2018р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі погодження кандидатури Пєшкової А.М. на посаду Головного бухгалтера та вступу Пєшкової А.М. на посаду Головного бухгалтера. Посадова особа Хроловська Алла Олексіївна (згода на розкриття паспортних даних не надана), яка займала посаду Виконуюча обов'язки Головного бухгалтера, припинила повноваження. Часткою в статутному капіталі емiтента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.12.2017р. по 31.01.2018р. На посаду Головний бухгалтер  вступила Пєшкова Анжела Михайлівна.

3.                  Рішення про призначення прийнято Спостереженою радою емітента  01.02.2018 р. Призначення посадової особи виконано з 02.02.2018р. на підставі зміни організаційної структури. Посадова особа Попов Олександр Євгенович (згода на розкриття паспортних даних не надана), призначена на посаду Заступник Голови Правління, та згідно зі ст. 40 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є за посадою Членом Правління. Часткою в статутному капіталі емiтента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ АБ «Укргазбанк»: з 28.01.2015р. по 06.07.2015р. Заступник директора департаменту супроводження мережі продажів, з 13.11.2014р. по 27.01.2015р. Заступник директора департаменту регіонального управління мережею, з 21.06.2012р. по 12.11.2014р. Директор департаменту регіонального управління мережею. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

III. Підпис.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. 01.02.2018 Голова Правління В.А.Іщенко.

До переліку