Інтернет- банкінг:
Для фізичних осіб (новий):
Для юридичних осіб:
Пошук
Результат пошуку : - сторінок

Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента: зміна складу посадових осіб Емітента

25 Квітня 2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4"

2. Код за ЄДРПОУ 36002395. 3. Місцезнаходження 04080 місто Київ вул.Кирилівська, буд.25. 4. Міжміський код, телефон та факс 044364-98-00 д/н. 5. Електронна поштова адреса m.korneva@bank34.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації https://www.bank34.ua/special_info/yr.2018/. 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером   23.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано у зв’язку з переобранням складу Ради.  Припинені повноваження  Ніколенко Олександра Володимировича (згода на розкриття паспортних даних відсутня), який займав посаду Голови Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2017р. (з урахуванням переобрання з 17.08.2015р) . На посаду Голови Спостережної ради переобраний Ніколенко Олександр Володимирович.

Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером   23.04.2018  р. Припинення повноважень посадової особи виконано у зв’язку з переобранням складу Ради.  Припинені повноваження  Маркова Дмитра Георгійовича (згода на розкриття паспортних даних відсутня), який займав посаду Незалежного члена Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2017р. (з урахуванням переобрання з 13.10.2015р.)  На посаду Незалежного члена Спостережної ради переобраний Марков Дмитро Георгійович

Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером   23.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано у зв’язку з переобранням складу Ради.  Припинені повноваження  Найман Еріка Леонтійовича  (згода на розкриття паспортних даних відсутня), який займав посаду Незалежного члена Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 19.04.2017р. (з урахуванням переобрання з 01.01.2017р.)  На посаду Незалежного члена Спостережної ради переобраний Найман Ерік Леонтійович

Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером 23.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано у зв’язку з переобранням складу Ради.  Припинені повноваження  Малєва Віктора Володимировича (згода на розкриття паспортних даних відсутня), який займав посаду Незалежного члена Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 19.04.2017р. (з урахуванням переобрання з 23.11.2016р.)  На посаду Незалежного члена Спостережної ради переобраний Малєв Віктор Володимирович.

Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером   23.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано у зв’язку з переобранням складу Ради.  Припинені повноваження  Коваленко Олександра Івановича (згода на розкриття паспортних даних відсутня), який займав посаду Незалежного члена Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 19.04.2017р. (з урахуванням переобрання з 23.11.2016р.)  На посаду члена Спостережної ради переобраний Коваленко Олександр Іванович.

Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером   23.04.2018  р. Обрання посадової особи виконано  у зв’язку з переобранням складу Ради. Посадова особа Ніколенко Олександр Володимирович (згода на розкриття паспортних даних відсутня), обрана на посаду Голова Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до  наступних річних зборів.  Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: починаючи з вересня 2005 року  Ніколенко О.В. працював на посаді заступника директора департаменту - начальника управління валютних операцій Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України; починаючи з вересня 2014 року і до серпня 2015 р. працював на посаді радника Голови Правління ПАТ "БАНК 3/4"; з 17.08.2015р. обіймає посаду Голови Спостережної ради Емітента. Є представником єдиного акціонера Емітента

Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером   23.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано у зв’язку з переобранням складу Ради. Посадова особа Марков Дмитро Георгійович  (згода на розкриття паспортних даних відсутня), обрана на посаду Незалежного члена Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до  наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з лютого 2012 р. по червень 2013р. Марков Д.Г.  Працював на посаді радника відділу забезпечення діяльності директора Аграрної біржі, з 13.10.2015р. (з урахуванням переобрання) на посаді незалежного члена Спостережної ради Емітента

Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером   23.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано у зв’язку з переобранням складу Ради. Посадова особа Найман Ерік Леонтійович (згода на розкриття паспортних даних відсутня), обрана на посаду Незалежного члена Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до  наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з січня 2011 року по т.ч. - заступник директора з фінансових питань ТОВ "Капітал Таймс" (акціями емітента не володіє). З 01.01.2017р. (з урахуванням переобрання) Найман Е.Л. є незалежним Членом Спостережної ради Емітента.

Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером 23.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано у зв’язку з переобранням складу Ради. Посадова особа Малєв Віктор Володимирович (згода на розкриття паспортних даних відсутня), обрана на посаду Незалежного члена Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до  наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з листопада 2011 по березень 2015 ПАТ КБ "НАДРА" головний економіст, з травня по вересень 2015 ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" провідний спеціаліст, з 23.11.2016р. (з урахуванням переобрання) на посаді Незалежний член Спостережної ради. Малєв В.В. є незалежним Членом Спостережної ради Емітента.

Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером 23.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано у зв’язку з переобранням складу Ради. Посадова особа Коваленко Олександр Іванович  (згода на розкриття паспортних даних відсутня), обрана на посаду члена Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до  наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з січня 2008 по вересень 2013 ПАТ "Брокбізнесбанк" начальник управління, вересень-жовтень 2013 ПАТ "Брокбізнесбанк", директор з розвитку операцій з цінними паперами, з жовтня 2013 р. ПАТ "БАНК 3/4" начальник відділу торгівлі цінними паперами, з 23.11.2016р. (з урахуванням переобрання) на посаді члена Спостережної ради. Коваленко О.І. є  представником єдиного акціонера Емітента

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління В.А.Іщенко 23.04.2018р.

До переліку