Інтернет- банкінг:
Для фізичних осіб (новий):
Для юридичних осіб:
Пошук
Результат пошуку : - сторінок

Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Зміна складу посадових осіб емітента)

29 Листопада 2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4". 2.Код за ЄДРПОУ 36002395. 3.Місцезнаходження 04080 м.Київ вулиця Кирилівська, 25. 4.Міжміський код, телефон та факс 0443649800 0443649800. 5.Електронна поштова адреса m.korneva@bank34.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації https://www.bank34.ua/special_info/yr.2018/. 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення: Рішення про призначення (обрання) прийнято єдиним акціонером 27.11.2018 р. Призначення посадової особи виконано у зв’язку з державною реєстрацією нової редакції статуту емітента, що передбачає зміну найменування органу емітента зі Спостережної ради у Наглядову раду. Посадова особа Ніколенко Олександр Володимирович (згода на розкриття паспортних даних відсутня), призначена (обрана) на посаду Голова Наглядової ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено (обрано) особу: до 30.04.2021, але не довше, ніж до чергових річних зборів, що відбудуться у 2021р.  Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: починаючи з вересня 2005 року  Ніколенко О.В. працював на посаді заступника директора департаменту – начальника управління валютних операцій Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України; починаючи з вересня 2014 року і до серпня 2015 р. працював на посаді радника Голови Правління ПАТ "БАНК 3/4"; з 17.08.2015р. обіймає посаду Голови Ради Емітента. Є представником єдиного акціонера Емітента.

Рішення про призначення (обрання) прийнято єдиним акціонером 27.11.2018 р. Призначення посадової особи виконано у зв’язку з державною реєстрацією нової редакції статуту емітента, що передбачає зміну найменування органу емітента зі Спостережної ради у Наглядову раду.  Посадова особа Коваленко Олександр Іванович  (згода на розкриття паспортних даних відсутня), призначена (обрана) на посаду члена Наглядової ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано призначено (обрана): до 30.04.2021, але не довше, ніж до чергових річних зборів, що відбудуться у 2021р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: вересень-жовтень 2013 ПАТ "Брокбізнесбанк", директор з розвитку операцій з цінними паперами, з жовтня 2013 р. ПАТ "БАНК 3/4" начальник відділу торгівлі цінними паперами, з 23.11.2016р. (з урахуванням переобрання) на посаді члена Наглядової ради. Коваленко О.І. є  представником єдиного акціонера Емітента

Рішення про призначення (обрання) прийнято єдиним акціонером 27.11.2018  р. Призначення посадової особи виконано у зв’язку з державною реєстрацією нової редакції статуту емітента, що передбачає зміну найменування органу емітента зі Спостережної ради у Наглядову раду.. Посадова особа Малєв Віктор Володимирович (згода на розкриття паспортних даних відсутня), призначена (обрана) на посаду Незалежного члена Наглядової ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено (обрана) особу: до 30.04.2021, але не довше, ніж до чергових річних зборів, що відбудуться у 2021р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з листопада 2011 по березень 2015 ПАТ КБ "НАДРА" головний економіст, з травня по вересень 2015 ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" провідний спеціаліст, з 23.11.2016р. (з урахуванням переобрання) на посаді Незалежний член Ради. Малєв В.В. є незалежним Членом Ради Емітента

Рішення про призначення (обрання) прийнято єдиним акціонером 27.11.2018 р. Призначення посадової особи виконано у зв’язку з державною реєстрацією нової редакції статуту емітента, що передбачає зміну найменування органу емітента зі Спостережної ради у Наглядову раду. Посадова особа Марков Дмитро Георгійович  (згода на розкриття паспортних даних відсутня), призначена (обрана) на посаду Незалежного члена Наглядової ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено (обрана) особу: до 30.04.2021, але не довше, ніж до чергових річних зборів, що відбудуться у 2021р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 13.10.2015р. (з урахуванням переобрання) на посаді незалежного Члена Ради Емітента. Марков Д.Г. є незалежним Членом Ради Емітента.

Рішення про призначення (обрання) прийнято єдиним акціонером 27.11.2018  р. Призначення посадової особи виконано у зв’язку з державною реєстрацією нової редакції статуту емітента, що передбачає зміну найменування органу емітента зі Спостережної ради у Наглядову раду. Посадова особа Найман Ерік Леонтійович (згода на розкриття паспортних даних відсутня), призначена (обрана) на посаду Незалежного члена Наглядової ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено (обрана) особу: до 30.04.2021, але не довше, ніж до чергових річних зборів, що відбудуться у 2021р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з січня 2011 року по т.ч. - заступник директора з фінансових питань ТОВ "Капітал Таймс" (акціями емітента не володіє). З 01.01.2017р. (з урахуванням переобрання) Найман Е.Л. є незалежним Членом Ради Емітента.

III. Підпис.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. 27.11.2018 Голова Правління В.А.Іщенко

 

До переліку