Інтернет- банкінг:
Для фізичних осіб (новий):
Для юридичних осіб:
Пошук
Результат пошуку : - сторінок

Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (зміна типу акціонерного товариства)

29 Листопада 2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4". 2.Код за ЄДРПОУ 36002395. 3.Місцезнаходження 04080 м.Київ вулиця Кирилівська, 25. 4.Міжміський код, телефон та факс 0443649800 0443649800. 5.Електронна поштова адреса m.korneva@bank34.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації https://www.bank34.ua/special_info/yr.2018/. 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна типу акціонерного товариства.

II. Текст повідомлення: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4" (надалi -Банк) повiдомляє, що рішенням єдиного акціонера Банку від 25.10.2018р., прийнято рiшення змiнити тип ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство, змiнити найменування з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4» на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4». Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi  27.11.2018 р.

III. Підпис.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. 27.11.2018 Голова Правління В.А.Іщенко

 

До переліку