Інтернет- банкінг:
Для фізичних осіб (новий):
Для юридичних осіб:
Пошук
Результат пошуку : - сторінок

Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів)

11 Грудня 2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4". 2.Код за ЄДРПОУ 36002395. 3.Місцезнаходження 04080 м.Київ вулиця Кирилівська, 25. 4.Міжміський код, телефон та факс 0443649800 0443649800. 5.Електронна поштова адреса m.korneva@bank34.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації https://www.bank34.ua/special_info/yr.2018/. 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

II. Текст повідомлення: 06.12.2018р. Рада Банку (присутні на засіданні  4 члена Ради, за - 4) надала згоду на укладання Емітентом Генерального кредитного договору згідно з Положенням про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.09.2015р. № 615.

III. Підпис.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. 06.12.2018 Голова Правління В.А.Іщенко

 

До переліку